REJESTRACJA

a Rejestracja a


Niżej wymienione dokumenty należy wysłać:
1) pocztą na adres PMC:
Polski Związek Hodowców i Miłośników Myszy Rasowych - Polish Mouse Club
 PL. BAWÓŁ 6 /3
31-057 KRAKÓW

2) albo mailem na adres Sekretarza PMC: elido@wp.eu i jednocześnie do wiadomości na adres Prezesa PMC: mimun@poczta.onet.pl .
--------------------------------------------------------------------------------------

Aby zostać członkiem PMC, nie musisz posiadać myszki. Nie musisz również być osobą pełnoletnią, ale wówczas wymagana jest zgoda rodzica.

Aby zostać przyjętym do Polskiego Związku Hodowców i Miłośników Myszy Rasowych - Polish Mouse Club należy:

1. Zarejestrować się na oficjalnym forum PMC.

2. Dokładnie i czytelnie wypełnić formularz "Deklaracja" (doc  lub
pdf), który wysyła się na podany wcześniej adres pocztowy lub adresy mejlowe.

3. Napisać "autorekomendację" własnej osoby, w której zawarte będzie krótkie przedstawienie własnej osoby.
Autorekomendację, wraz z formularzem, wysyła się na podany wcześniej adres pocztowy lub adresy mejlowe.

4. Poprosić członka PMC o napisanie "Rekomendacji", którą to owy członek klubu wysyła

5. W trakcie rejestracji podać także nick na oficjalnym forum PMC. 

6. Dokonać należnej opłaty na konto PMC:
PKO BP 35 1020 1097 0000 7402 0133 4952

 W przypadku negatywnej decyzji w sprawie członkostwa, zwracana jest cała kwota. 
--------------------------------------------------------------------------------------

O przydomek hodowlany PMC może ubiegać się członek PMC, który ukończył 18 lat

Aby zarejestrować przydomek hodowlany w Polskim Związku Hodowców i Miłośników Myszy Rasowych należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszenia przydomku hodowlanego (doc lub
pdf)

2. Dokonać należnej opłaty na konto PMC:
PKO BP 35 1020 1097 0000 7402 0133 4952

Zapoznaj się wcześniej z statutem i regulaminami obowiązującymi w PMC!

 
Š Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.
© 2012 PMC.