ZARZĄD

 


 aZarząd Główny aPrezes: Oliwia Czyżykowska-Kubik 

***
  Wiceprezes ds. hodowlanych: Katarzyna Nowaczewska

 
  ***

Wiceprezes ds. organizacyjnych: Katarzyna Kozłowska

***
Sekretarz:
Piotr Opioła

 

***
Skarbnik:
Monika Halicka


a Sąd Koleżeński aPrzewodniczący:
 
(w trakcie organizowania) 
a Komisja Rewizyjna aPrzewodniczcy: Agnieszka Goldberg

Wiceprzewodniczcy: Piotr Jagodziński

Sekretarz: Katarzyna Kozłowska

 


a Administracja strony a

Piotr Opioła


 
Š Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.
© 2012 PMC.