» Dokumenty » Genetyka
Genetyka

Genetyka myszy rasowych

 

KRÓTKI WSTĘP

Genotypem nazywamy zespół wszystkich posiadanych przez daną mysz genów. Każda cecha wyglądu jest determinowana przez parę alleli, z których jeden pochodzi od ojca, drugi od matki.
Allele mogą być dominujące (oznaczane wielkimi literami alfabetu) lub recesywne (małe litery). Możliwe są więc trzy kombinacje:

 • homozygota dominująca, np. AA
 • heterozygota, np. Aa
 • homozygota recesywna, np. aa

Heterozygota jest nosicielem genu recesywnego, lecz nie ujawnia się on w jej fenotypie (wygląd zewnętrzny), gdyż jest on determinowany przez gen dominujący.
Cechy recesywne ujawniają się w wyglądzie tylko u homozygot recesywnych.

ALLELE I ICH ODMIANY

A i jego odmiany:

 • A - agouti (strefowe zabarwienie włosa)
 • Ay - yellow, rude zabarwienie
 • a - kolor taki sam dla całego włosa
 • at - tan, pomarańczowy brzuch
 • ae - extream, wpływa na intensywność koloru

B i jego odmiany:

 • B - nie ma rozcieńczenia w brąz
 • b - rozcieńcza czarny do brązu

C i jego odmiany:

 • C - kolor zwykły
 • c - albinos
 • ch - himalayan, powoduje pointy na nosie, ogonie, łapach, uszach
 • cch - chinchilla, różnie wpływa na wygląd, np. z A redukuje ciemne barwy do srebrnego, zmienia tan w fox
 • ce - extream

D i jego odmiany:

 • D - nie ma niebieskiego zabarwienia
 • d - niebieski

P i jego odmiany:

 • P - czarne oczy
 • p - czerwone oczy

U i jego odmiany:

 • U - warunkuje ciemnienie u myszy sable
 • u - brak ciemnienia

W i jego odmiany:

 • W - variegated
 • Wbd - banded
 • Wsh - sash (cienki banded)

Inne:

 • s - broken
 • si - silvering
 • Mobr - brindle
 • ln - leaden, wzmacnia kolor tanu u blue tan i silver tan
 • e - recessive yellow, rude zabarwienie. 

 

GENOTYPY POSZCZEGÓLNYCH ODMIAN BARWNYCH

* oznacza dowolny gen dominujący lub recesywny.

kursywa - odmiana nie ustandaryzowana w PMC

I. Self

 • black - a/a B/* C/* D/* P/*
 • black extreme - ae/ae B/* C/* D/* P/*
 • blue - a/a B/* C/* d/d P/*
 • chocolate - a/a b/b C/* D/* P/*
 • lilac - a/a b/b C/* d/d P/*
 • dove - a/a B/* C/* D/* p/p
 • silver - a/a B/* C/* d/d p/p
 • champagne - a/a b/b C/* D/* p/p
 • pink eyed white - A/* lub a/a c/c, inne geny obojętne
 • black eyed white - Ay/* ce/ce, inne geny obojętne
 • red (dominant) - Ay/* b/b C/* D/* P/*
 • red (recessive) - bb ee, inne geny obojętne
 • yellow/sooty red - Ay/* B/* C/* D/* P/*
 • mock fawn - Ay/* B/* C/* D/* pp
 • fawn (dominant) - Ay/* B/* lub b/b C/* D/* p/p 
 • fawn (recessive) - dd pp ee, inne geny obojętne
 • beige - a/a B/* ce/ce D/* P/*
 • cream - Ay/* B/* lub b/b cch/cch D/* P/* lub p/p
 • bone - A/* lub a/a B/* ce/c D/* P/* lub p/p
 • straw - Ay/* bb C/* dd P/*
 • apricot - Ay/* bb cch/cch P/* lub pp
 • lavender - aa bb C/* dd pp

II. Tan i fox

III. Ticked

IV. Shaded

V. Marked

 • banded - Wsh/* lub Wbd/*
 • capped - Wbd/Wbd lub Wbd/Wsh
 • brindle - Mobr
 • broken - s/s
 • variegated - W/w
 • belted - bt/bt
 • brindle I - Mo(br), tylko samice
 • brindle II - A(vy), red bg
 • brindle III - am/am, black bg
 • berkshire - nieznany
 • splashed - Spl/* c/* itp. lub Tg/* c/* itp.
 • even - ss

VI. Silvered

 Š Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.
© 2012 PMC.