» Dokumenty » Splashed
Splashed

Uchwała Nr 64 Zarządu Głównego
Polskiego Związku Hodowców i Miłośników Myszy Rasowych - Polish Mouse Club
z dnia 09.05.2013 roku

W sprawie rozszerzenia standardu o odmianę splashed.

§ 1
W części III Regulaminu Wystaw Myszy Rasowych w artykule 4, punkcie f dodaje się:
-splashed

§2
W Standardzie Myszy Rasowych, w części Marked dodaje się:

-Splashed
Mysz w odmianie splashed powinna posiadać przynajmniej dwa odcienie plamistego tła tworzące trój- lub wielobarwny wzór. Łaty na ciele powinny być rozmieszczone jak najbardziej równomiernie, wliczając w to twarz i brzuch. Kolory oczu oraz łat takie jak w standardzie, dopuszczalne oczy wielobarwne.
Dopuszczalna linia rozdzielająca ciało poprzez kręgosłup, brzuch czy twarz.

Błędy: duże łaty w jednym kolorze.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes - Barbara Zawalonka
Sekretarz - Piotr Opioła
Skarbnik - Irena SroczyńskaŠ Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.
© 2012 PMC.