» Wyniki Wystaw » XI Krajowa Wystawa Myszy Rasowych
XI Krajowa Wystawa Myszy Rasowych

Wyniki XI Krajowej Wystawy Myszy Rasowych – 11-12 maja 2013

BIS 1 – JUST A JOKE MouseDreams, shs bone, wł. Tomasz Blicharz – bdb
BIS 2 – DALILA Mystic Rodents, sh pew, wł. Marta Kaczorowska – doskonała
BIS 3 – Atavus MISHA, sh blue, wł. Katarzyna Kozłowska – doskonała
BIS 4 – RESPEKT Halmaus, sh ssp splashed, wł. Monika Halicka – doskonała
BIS 5 - PEGI Halmaus, sh sbp, wł. Monika Halicka – bdb
BIS 6 – JUMA MouseDreams, sh cpb, wł. Irena Sroczyńska – bdb
BIS 7 – CIEMNOTKA Rodentarium, lhs fawn, wł. Piotr Jagodziński – bdb
BIS 8 – MICHELLE LeoMinor, shs red, wł. Gracjana Szyda – bdb
BIS 9 – MORISA Mystic Rodents, sh blue tan, wł. Barbara Zawalonka – bdb
BIS 10 – INCEPCJA Mystic Rodents, shs silver tan, wł. Barbara Zawalonka – bdb
BIS 11 – Atavus OZ, sh ssp, wł. Katarzyna Kozłowska – bdb

BEST WETERAN - MICHELLE LeoMinor, shs red, wł. Gracjana Szyda – bdb
BEST SATIN – ORGIA Mystic Rodents, lhsa hi malayan, wł. Anna Sosnowska - db+
BEST ASTREX – KHAL Mystic Rodents, wł. Barbara Zawalonka - db
BEST LONG HAIR – OBAMA Halmaus, lhs sbp, wł. Monika Halicka – db-

BEST LITTER – E2 Rodentarium, wł. Piotr Jagodziński – doskonała

Certyfikaty na Młodzieżowego Championa (JCAC) :
BIS 1 – JUST A JOKE MouseDreams, shs bone, wł. Tomasz Blicharz – bdb
BIS 4 – RESPEKT Halmaus, sh ssp splashed, wł. Monika Halicka – doskonała
BIS 5 - PEGI Halmaus, sh sbp, wł. Monika Halicka – bdb
BIS 6 – JUMA MouseDreams, sh cpb, wł. Irena Sroczyńska – bdb
BIS 7 – CIEMNOTKA Rodentarium, lhs fawn, wł. Piotr Jagodziński – bdb
BIS 9 – MORISA Mystic Rodents, sh blue tan, wł. Barbara Zawalonka – bdb
BIS 10 – INCEPCJA Mystic Rodents, shs silver tan, wł. Barbara Zawalonka – bdb
BIS 11 – Atavus OZ, sh ssp, wł. Katarzyna Kozłowska – bdb
------ – REBELIA Halmaus, sh blue burmese splashed, wł. Monika Halicka - bdb
------ – REBEKA Halmaus, sh burmese splashed, wł. Monika Halicka - bdb
------ – REAL Halmaus, sh blue burmese, wł. Monika Halicka - bdb

Certyfikaty na Dorosłego Championa (CAC) :
BIS 2 – DALILA Mystic Rodents, sh pew, wł. Marta Kaczorowska – doskonała
BIS 3 – Atavus MISHA, sh blue, wł. Katarzyna Kozłowska – doskonała
BIS 8 – MICHELLE LeoMinor, shs red, wł. Gracjana Szyda – bdb
----- – MAGRID Halmaus, shs blue, wł. Monika Halicka - bdbŠ Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.
© 2012 PMC.